התחדשות עירונית

עמוד הבית > התחדשות עירונית

מהי תוכנית התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי?

התחדשות עירונית היא בעצם פרוייקט לחידוש פני העיר, כחלק מתמ"א 38 – תוכנית המתאר הארצית שנועדה לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, להוספת חדר מוגן בדירות (ממ"ד) ולשיפוץ חיצוני, לשיפור את פני העיר וליצירת סביבת מגורים איכותית ונעימה, תוך הגדלת היצע הדירות באזור.

הרקע לתוכנית תמ"א 38 היא הערכתם של אנשי מקצוע כי בשנים הקרובות צפויה רעידת אדמה חזקה העלולה לגרום לאבידות בנפש וברכוש, שכן רעידת אדמה חזקה שכזו מתרחשת אחת ל – 80 שנה בממוצע באיזורנו. הניסיון מוכיח כי היערכות מתאימה בעת רעש אדמה תצמצם באופן משמעותי את מספר הנפגעים ואת הנזק לרכוש.

בהתחדשות העירונית ישנה הקצאת משאבים של העיר והמדינה, מתן היתרי בניה ותמריצים כלכליים לצורך עידוד הדיירים והיזמים להשתתף בפרוייקט . כלומר – ליזום שיפוץ או בניה מחדש בניינים או איזורים העומדים בתנאי הסף שנקבעו ע"י המדינה.

 

האבולוציה של התמ"א: התיקונים לתוכנית ומעבר לפינוי בינוי

תמ"א היא תוכנית מתאר ארצית שמספרה 38 (מספרה סידורי של התוכנית) שנועדה לחזק מבנים בפני רעידות אדמה. במסגרת תמ"א 38 נקבעו הנחיות שמאפשרות מתן היתרי בניה ותמריצים כלכליים שיעודדו בעלי מבנים ישנים לחזק אותם.

אנשי המקצוע צופים כי בשנים הקרובות צפויה רעידת אדמה חזקה העלולה לגרום לאבידות בנפש וברכוש, שכן רעידת אשמה חזקה שכזו מתרחשת אחת ל – 80 שנה בממוצע באיזורנו. הניסיון מוכיח כי הערכות נכונה בעת רעש אדמה תצמצם את מספר הנפגעים ואת הנזק לרכוש. 

תכנית המתאר הארצית מספר 38 פורסמה בשנת 2005, ובוצעו בה תיקונים שונים. התיקונים הללו פותחים אפשרויות נוספות וזכויות בנייה מוגדלות, ולכן חשוב לההכיר ולדעת את ההבדלים בין התוכניות השונות. לתמ"א 38 ישנם כ- 3 תיקונים שנועדו לשפר ולהתאים את התנאים לבעלי הנכסים וליזמים.

תמ"א 38/1 = חיזוק מבנה ותוספת קומה אחת על הגג. תוכנית זו אינה קיימת כיום

תמ"א 38/2 = הריסה ובניה של בניין אחד.

 

פינוי בינוי התחדשות עירונית הריסת מתחם של מספר בניינים והקמת מתחם בנוי חדש ומודרני עם תשתיות מתאימות לרעידות אדמה. המגמה היום בקרב רשויות מקומיות רבות היא לעבור לפינוי מתחמים ופחות לאשר ליזמים את התוכנית לבניינים בודדים.

תמ"א 38/3 = כמו תמ"א 1 בתוספת של 2.5 קומות ויותר, בהתאם לפרויקט.

תמ"א 38/4 – תיקון חדש – נועד לצורך יישום התמ"א בפריפריה, במבני ציבור ומבני תעשיה, התיקון נועד לשפר אמצעי מיגון בבניינים שנבנו בין השנים 1980 ועד 1992.

 

אילו בניינים נכללים בחוק התמ"א?

חוק התמ"א חל על בנייני מגורים / בניינים לשימושים אחרים אשר קיבלו היתר בניה לפני ינואר 1980, החוק אינו אינו חל על מבנים המיועדים להריסה, או מבנים שלרוב אינם מאוישים.